Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Cenne zbiory biblioteki

Czcionka:

Kolekcja książek z przełomu XIX i XX wieku.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w swoich zbiorach posiada cenną kolekcję książek wydanych na przełomie XIX i XX wieku. Większość książek została zakupiona w latach 50. XX wieku w toruńskim antykwariacie przez ówczesną kierownik biblioteki panią Irenę Jordan. Do tej kolekcję zalicza się również reprinty, czyli książki będące wierną kopią oryginału. Skatalogowana kolekcja książek jest dostępna na stronie internetowej biblioteki. Korzystać ze zbiorów można tylko na miejscu w czytelni biblioteki głównej w godzinach pracy placówki. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja zamawianej pozycji książkowej u bibliotekarza.

 

Albumy:

Chmarzyński Gwido, Toruń dawny i dzisiejszy, Toruń 1933

Makowski Stanisław, Sudolski Zbigniew, Adam Mickiewicz. Album., Warszawa 1963

Polska w krajobrazie i zabytkach, Wyd. Tadeusza Złotnickiego, Warszawa 1930

 

Dzieła literackie:

Kafka Franz, Proces, Madrid 1999

Lenartowicz Teofil, Zachwycenie i Błogosławiona, ilustr. Zaleski Antoni, Poznań 1861

Mickiewicz Adam, Dziady cz. I, II i IV, ilustr. Jankowski Cz. B., Warszawa 1991

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, ilustr. Gronowski Tadeusz, wyd. Książka i Wiedza 1834

Plejada Polska, opr. Bolesław Maurycy Wolff, Petersburg 1857, reprint: Warszawa 1983

Shakespeare William, Hamlet i Romeo i Julia, Madrid 1999

Sienkiewicz Henryk, Quo Vadis, Warszawa-Kraków 1902

Słowacki Juliusz, Lilla Weneda, ilustr. Andriolli A. M., Warszawa 1883

Stęczyński Bogusz Zygmunt, Śląsk. Podróż malownicza w 21 pieśniach, Wrocław 1949

 

Poeci polscy:

Wiktor Gomulicki, Warszawa 1962

Artur Oppman (OR-OT), Warszawa 1963

Jan Kasprowicz, Warszawa 1963

Juliusz Słowacki, Warszawa 1963

Władysław Broniewski, Warszawa 1963

Franciszek Karpiński, Warszawa 1964    x2

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Warszawa 1964

Antoni Słonimski, Warszawa 1967

Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1967

Tadeusz Borowski, Warszawa 1981

 

Dokumenty:

Bydgoskie rękopisy Roty, Bydgoszcz 2010

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 1-4, Kielce 1991

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 5-6, Kielce 1992

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 7-12, Kielce 1993

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 13-18, Kielce 1994

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 19-24, Kielce 1995

Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, zeszyt 25-30, Kielce 1997

Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami osobistymi prof. Tadeusza Korzonka, t. I, Wilno 1913, reprint: Kraków 1985

Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami osobistymi prof. Tadeusza Korzonka, t. II, Wilno 1913, reprint: Kraków 1985

Weyssenhoff Józef, Mój pamiętnik literacki, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin

 

Geografia:

Dolny Śląsk cz. I, red. Kirył Sosnowski, Mieczysław Suchocki, Poznań 1948

Dolny Śląsk cz. II, red. Kirył Sosnowski, Mieczysław Suchocki, Poznań-Wrocław 1948

Janowski Aleksander, Warszawa, Poznań [cykl Cuda Polski]

Ossendowski F. Antoni, Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Poznań [cykl Cuda Polski]

Patkowski Aleksander, Sandomierskie Góry Świętokrzyskie, Poznań [cykl Cuda Polski]

Smoleński Jerzy, Wielkopolska, Poznań [cykl Cuda Polski]

Wasylewski Stanisław, Na Śląsku Opolskim, Katowice 1937

 

Herbarze:

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. I, Warszawa 1899, reprint: Warszawa 1985

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. II, Warszawa 1900, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. III, Warszawa 1900, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. IV, Warszawa 1901, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. V, Warszawa 1902, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. VI, Warszawa 1903, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. VII, Warszawa 1904, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. VIII, Warszawa 1905, reprint: Warszawa 1986

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. IX, Warszawa 1906, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. X, Warszawa 1907, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XI, Warszawa 1907, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XII, Warszawa 1908, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XIII, Warszawa 1909, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XIV, Warszawa 1911, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XV, Warszawa 1912, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski cz. I Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich t. XVI, Warszawa 1913, reprint: Warszawa 1987

Boniecki Adam, Herbarz Polski. Uzupełnienia i sprostowania do części I, Warszawa 1901, reprint: Warszawa 1987

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. I, Lipsk 1836-1846, reprint: Wrocław 1994

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. II (A-B), Lipsk 1839, reprint

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. III (C-D), Lipsk 1839, reprint

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. IV (E-J), Lipsk 1839, reprint Wrocław 1996

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. V (K), Lipsk 1840, reprint Wrocław 1996

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. VI (L-N), Lipsk 1841, reprint Wrocław 1997

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. VII (O-P), Lipsk 1841, reprint Wrocław 1997

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. VIII (R-S), Lipsk 1841, reprint Wrocław 1997

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. IX (T-W), Lipsk 1842, reprint Wrocław 1997

Niesiecki Kasper, Herbarz Polski t. X (Z-Ż), Lipsk 1845, reprint Wrocław 1997

Paprocki Bartosz, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, reprint: Warszawa 1982

 

Historia:

Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, śkreślone przez Świętosława z Borzejowic Orzelskiego, tom wstępny i 1, red. Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1858/1856, reprint: Warszawa 1980

Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, śkreślone przez Świętosława z Borzejowic Orzelskiego, tom 1 i 2, red. Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1856, reprint: Warszawa 1980

Bobrzyński Michał, Dzieje Polski w zarysie, t. I, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1927

Bobrzyński Michał, Dzieje Polski w zarysie, t. II, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1927

Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta, red. Kazimierz Tymieniecki, Toruń 1933

Krasiński Walerian, Zarys dziejów reformacji w Polsce, t. I, Warszawa 1903, reprint: Warszawa 1986

Krasiński Walerian, Zarys dziejów reformacji w Polsce, t. II cz. I, Warszawa 1904, reprint: Warszawa 1986

Krasiński Walerian, Zarys dziejów reformacji w Polsce, t. II cz. II, Warszawa 1905, reprint: Warszawa 1986

Pawiński Adolf,  Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. I Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795, Warszawa 1888, reprint: 1981

Pawiński Adolf,  Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. II Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcye 1572-1674, Warszawa 1888, reprint: 1981

Pawiński Adolf,  Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. III Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcye 1674-1700, Warszawa 1888, reprint: 1981

Pawiński Adolf,  Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. IV Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcye 1700-1733, Warszawa 1888, reprint: 1981

Pawiński Adolf,  Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. V Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcye 1733-1795, Warszawa 1888, reprint: 1981

Polska jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, tom pierwszy: od pradziejów do roku 1572, red. Stanisław Lam

Polska jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, tom drugi: od roku 1572-1795, red. Stanisław Lam

Polska jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, tom trzeci: od roku 1796-1930, red. Stanisław Lam

Sokołowski August, Dzieje Polski Ilustrowane t. I, Warszawa 1899

Sokołowski August, Dzieje Polski Ilustrowane t. II, Warszawa 1900

Sokołowski August, Dzieje Polski Ilustrowane t. III, Warszawa 1900

Sokołowski August, Dzieje Polski Ilustrowane t. IV, Warszawa 1901

Sokołowski August, Dzieje Polski Ilustrowane t. V, Warszawa 1901

Szelągowski Adam, Historia powszechna t. I, M. Arct 1836: 1936, Warszawa

Szelągowski Adam, Historia powszechna t. II cz. 1, M. Arct 1836: 1936, Warszawa

Szelągowski Adam, Historia powszechna t. II cz. 2, M. Arct 1836: 1938, Warszawa

Wiedza o Polsce, tom 1/I-5/III, Warszawa

 

Literatura:

Ameisenowa Zofia, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej, Wrocław-Kraków 1958

Badecki Karol, Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografja bibljograficzna, Lwów-Warszawa-Kraków 1925, reprint: Warszawa 1979

Bentkowski Felix, Historya literatury polskiej t. I, Warszawa-Wilno 1814

Bentkowski Felix, Historya literatury polskiej t. II, Warszawa-Wilno 1814

Czachowski Kazimierz, Obraz Współczesnej Literatury Polskiej 1884-1933, t. I Naturalizm i neoromantyzm, Lwów 1934

Czachowski Kazimierz, Obraz Współczesnej Literatury Polskiej 1884-1933, t. II Neoromantyzm i psychologizm, Lwów 1934

Czachowski Kazimierz, Obraz Współczesnej Literatury Polskiej 1884-1933, t. III Ekspresjonizm i neorealizm, Lwów 1936

Dantiscus A. [Czartoryski Adam Kazimierz], Myśli o pismach polskich z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materyach, Wilno 1801, reprint: Warszawa 1981

Doleżan Wiktor, Dzieje Literatury Powszechnej. Podręcznik do nauki szkolnej, Kraków 1903

Feldman Wilhelm, Współczesna literatura polska 1864-1917 cz. 1, Warszawa-Kraków 1918

Feldman Wilhelm, Współczesna literatura polska 1864-1917 cz. 2, Warszawa-Kraków 1919

Feldman Wilhelm, Współczesna literatura polska cz. 3 1907-1918, Warszawa-Kraków 1919

Fik Ignacy, 20 lat literatury polskiej (1918-1938) cz.2, Kraków 1939

German Ludomił, Przegląd dziejów literatury powszechnej t. IV Wiek dziewiętnasty, Lwów 1903

Ingarden Roman, O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937

Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Antologia literatury powszechnej t. I, red Lam Stanisław, Warszawa

Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Antologia literatury powszechnej t. II, red Lam Stanisław, Warszawa

Szyjkowski Marjan, Dzieje nowożytnej tragedji polskiej. Typ szekspirowski, Kraków 1923

Tarnowski Stanisław, Bruchnalski Wilhelm, Sinko Tadeusz i inni, Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. I, Kraków 1918

Tarnowski Stanisław, Bruchnalski Wilhelm, Sinko Tadeusz i inni, Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. II, Kraków 1918

Wierzbowski Teodor, Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. Tom I 1398-1600, Warszawa 1900

Wierzbowski Teodor, Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. Tom II 1562-1830, Warszawa 1904

Wielka Literatura Powszechna t. 1 Wschód – literatury klasyczne, red. Stanisław Lam, Warszawa 1930

Wielka Literatura Powszechna t. 2, cz. 1 Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie, red. Stanisław Lam, Warszawa 1933

Wielka Literatura Powszechna t. 2, cz. 2 Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie, red. Stanisław Lam, Warszawa 1933

Wielka Literatura Powszechna t. 3 Literatury celtyckie i germańskie kraje bałtyckie – literatura węgierska, red. Stanisław Lam, Warszawa 1932

Wielka Literatura Powszechna t. 4 Literatury słowiańskie, literatura bizantyńska i nowogrecka, red. Stanisław Lam, Warszawa 1933

Wóycicki Kazimierz, Asnyk wśród prądow epoki (materjały i opracowania). Próba bibljografji pism Asnyka, Warszawa 1931

 

Sztuka:

Kopera Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce cz. I: Średniowieczne malarstwo w Polsce; cz. II: Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa-Kraków

Kopera Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce cz. III: Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Warszawa-Kraków

Niewiadomski Eligjusz, Malarstwo Polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926

Przezdziecki Alexander, Rastawiecki Edward, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce t. I, Warszawa-Paryż 1955

Przezdziecki Alexander, Rastawiecki Edward, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce t. II, Warszawa-Paryż 1958

 

Słowniki:

Bar Adam, Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących t. I: Pseudonimy i kryptonimy od A-K, Kraków 1936 x2

Bar Adam, Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących t. II: Pseudonimy i kryptonimy od L-Ż, Kraków 1936 x2

Bar Adam, Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących t. III: Wykaz nazwisk pisarzy, Kraków 1938 x2

Zawiliśki Roman, Dobór wyrazów. Słownik wyrazów bliskoznacznych i jednoznacznych do praktycznego użytku, Kraków 1926, reprint: Warszawa 1985

 

Encyklopedie:

Brückner Aleksander, Encyklopedia staropolska t. I (A-M), ilust. Karol Estreicher, Warszawa 1990

Brückner Aleksander, Encyklopedia staropolska t. II (N-Ż), ilust. Karol Estreicher, Warszawa 1990

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 1 (A-Bhagalpur), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1930

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 2 (Bhagavadrita-Delboeuf), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1930

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 3 (Delbrück-Garnier), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1930

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 4 (Garnieryt-Instancja), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1931

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 5 (I-Ko), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1933

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 6 (Ko-Ma), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1934

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 7 (Ma-N-Ob), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1935

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 8 (Ob-P-Q), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1937

Encyklopedia powszechna Ultima Thule t. 9 (R-Spa), red. Stanisław Fr. Michalski, Warszawa 1938

Gloger Zygmunt, Encyklopedia Staropolska ilustrowana t. I, Warszawa 1958

Gloger Zygmunt, Encyklopedia Staropolska ilustrowana t. II, Warszawa 1958

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego t. 1: A-E, red. Stanisław Lam, Warszawa 1928

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego t. 2: F-K, red. Stanisław Lam, Warszawa 1928

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego t. 3: L-O, red. Stanisław Lam, Warszawa 1928

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego t. 4: P-Sh, red. Stanisław Lam, Warszawa 1928

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego t. 5: Si-Z, red. Stanisław Lam, Warszawa 1928

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. I (od lit. A do Ażur), Warszawa 1898

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. II (od lit. B do Borysz), Warszawa 1898

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. III (od Boryszewski do Constable), Warszawa 1898

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. IV (od Constans do Dżyhad), Warszawa 1899

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. V (od lit. E do Fyt), Warszawa 1899

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. VI (od lit. G do Herburty), Warszawa 1900

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. VII (od Hercegowina do Jylland), Warszawa 1900

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. VIII (od lit. K do Kruszyński), Warszawa 1900

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. IX (od Krut Bolej do Marr), Warszawa 1901

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. X (od Marrast do Nyx), Warszawa 1901

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XI (od lit. O do Polonus), Warszawa 1901

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XII (od lit. Polska do Rohan), Warszawa 1902

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XIII (od Rohatyn do Sovereign), Warszawa 1902

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XIV (od Sowa do Tzschirner), Warszawa 1903

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XV (od lit. U do Yvon), Warszawa 1903

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XVI (od lit. Z do Żyżymorskie starostwo i Suplement), Warszawa 1904

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XVII (Suplement II cz. 1, od Aakjaer do Jużaków), Warszawa 1911

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami t. XVIII (Suplement II cz. 2, od Kaan-Albert do Żytomierz; uzupełnienia do Suplementu II od Abegg do Wilson), Warszawa 1912

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. I (A-Assuan), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. II (Assurbanipal-Caudry), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. III (Cauer Emil-Dewon), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. IV (Dewsbury-Europa), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. V (Europejska równowaga-Grecka sztuka), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VI (Grecki język-Izasław), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VII (Izaszar-Kolejowe rozkłady jazdy), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VIII (Kolejowe sądy rozjemcze-Laud William), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. IX (Lauda-Małpy), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. X (Małże-Morny Charles Auguste), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XI (Moroksyt-Optyka), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XII (Optymaci-Polowanie), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XIII (Polska), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XIV (Polska Agencja Telegraficzna-Rewindykacja), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XV (Rewir-Serbja), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XVI (Serbowie-Szkocja), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XVII (Szkocka literatura-Victor), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XVIII (Victor-Żyżmory), Kraków (druk ukończony w 1932)

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XIX uzupełniający (A-G), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. XX uzupełniający (H-Ż), Kraków

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. I (A-Assuan), Kraków, reprint? Warszawa 1994

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. II (Assurbanipal-Caudry), Kraków, reprint? Warszawa 1994

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. III (Cauer Emil-Dewon), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. IV (Dewsbury-Europa), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. V (Europejska równowaga-Grecka sztuka), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VI (Grecki język-Izasław), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VII (Izaszar-Kolejowe rozkłady jazdy), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. VIII (Kolejowe sądy rozjemcze-Laud William), Kraków, reprint? Warszawa 1996

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. IX (Lauda-Małpy), Kraków, reprint? Warszawa 1997

Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga t. X (Małże-Morny Charles Auguste), Kraków, reprint? Warszawa 1997

 

Bibliografie:

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900, t. I (A-F), Kraków, 1906, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX, Stólecia, t. II (G-L), Kraków 1874, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. I stolecie XIX, Kraków 1870, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia, t. III (Ł-Q), Kraków 1876, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900, t. III (L-Q), Kraków 1911, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900, t. IV (R-Z), Kraków 1916, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia, t. IV (R-U), Kraków 1878, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia, t. V (W-Z), Kraków 1880, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia, t. VI Dopełnienia (A-O), Kraków 1881, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia, t. VII Dopełnienia (P-Ż), Kraków 1882, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. II, t. I (ogólnego zbioru t. VIII, lata 1455-1799), Kraków 1882, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. II, t. II (ogólnego zbioru t. IX. Stólecie XVIII. i dopełnienia do wieku XV-XVII.), Kraków 1888, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stólecia t. X, Kraków 1885, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900, t. II (G-K), Kraków 1907, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. II, t. III (ogólnego zbioru t. XI. Stólecie XIX. i dopełnienia do wieku XV-XIX.), Kraków 1890, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. I (ogólnego zbioru t. XII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1891, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. II (ogólnego zbioru t. XIII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1894, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. III (ogólnego zbioru t. XIV. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1896, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. IV (ogólnego zbioru t. XV. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1897, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. V Lit. E-F (ogólnego zbioru t. XVI. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1898, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. VI Lit. G (ogólnego zbioru t. XVII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1899, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. VII Lit H-I(ogólnego zbioru t. XVIII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1901, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. VIII Lit. K (ogólnego zbioru t. XIX. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1903, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. IX Lit. Ko-Ky (ogólnego zbioru t. XX. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1905, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. X Lit. L-Łz (ogólnego zbioru t. XXI. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1906, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XI Lit. M-My (ogólnego zbioru t. XXII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1908, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XII Lit. N-O (ogólnego zbioru t. XXIII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1910, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XIII Lit. P-Pom (ogólnego zbioru t. XXIV. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1912, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XIV Lit. Pon-Q (ogólnego zbioru t. XXV. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1913, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XV Lit. R (ogólnego zbioru t. XXVI. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1915, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XVI Lit. S-Sh (ogólnego zbioru t. XXVII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1929, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XVII Lit. Si-Soj (ogólnego zbioru t. XXVIII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1930, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XVIII Lit. Sok-St (ogólnego zbioru t. XXIX. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1933, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XIX Lit. Su-Sz (ogólnego zbioru t. XXX. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1934, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XX Lit. T (ogólnego zbioru t. XXXI. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1936, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XXI Lit. U-Wik (ogólnego zbioru t. XXXII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1938, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska cz. III, t. XXII Lit. Wil-Y (ogólnego zbioru t. XXXIII. Stólecie XV-XVIII), Kraków 1939, reprint: Warszawa 1977

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Zeszyt dodatkowy (od 1871 roku), Kraków 1873, reprint: Warszawa 1978

Estreicher Karol, Bibliografia Polska XV-XVI. Stólecia. Zestawienie chronologiczne, Kraków 1875, reprint: Warszawa 1978

Kołodziejczyk Edmund, Bibliografia słowianoznawstwa polskiego, Kraków 1911, reprint: Warszawa 1981

 

Materiały inne:

Banach Andrzej, Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kraków 1959

Berwiński R. W., Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. I, Poznań 1862, reprint: Warszawa 1984

Chmielewski Konrad, „Twoje ziemie... twoje wody...” - szkice malownicze z kraju, Warszawa 1907

Gołębiowski Łukasz, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach, Warszawa 1831, reprint: Warszawa 1983

Grabowski Ambroży, Skarbniczka naszej archeologii, Lipsk 1854, reprint: Warszawa 1985

Hoesick Ferdynand, Fryderyk Chopin. Zarys biograficzny, Petersburg 1899

Kobylańska Krystyna, Chopin w kraju, Kraków 1956

Kołaczkowski Julian, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888, reprint: Warszawa 1938

Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, opr. Wiesław Pyszka , Warszawa 1989

L. J. [Józef Louis-Wawel], Przechadzka kronikarza po rynku krakowskim, Kraków 1890, reprint: Kraków 1984

Marylski Eustachy, Wspomnienia zasłużonych w narodzie Polaków, Warszawa 1829, reprint: Warszawa 1983

Michejda Kornel, Diagnostyka chirurgiczna. Podręcznik dla lekarzy, Warszawa 1955

Nowy karakter polski z Drukarnie Lazarzowey: y orthographia polska: Iana Kochanowskiego, Łukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego, 1594, reprint: Warszawa 1982

Oleszczyński Antoni, Wspomnienia o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki, cz. I, Paryż 1843, reprint: Warszawa 1984

Побединский Н. И., Краткий учебникъ акушерства (Krótki poradnik akuszerstwa), Москва 1915

Ruppel Aloys, Stanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii, Kraków 1970

Tomkowicz Stanisław, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926, reprint: Kraków 1985

Załuski Józef Jędrzej, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących, Kraków 1832, reprint: Warszawa 1979

Żuławski Jerzy, Szkice literackie. Książki-myśli-słowa, Warszawa 1913

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 9 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny