Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Archiwum wydarzeń Koła Sybiraków

Czcionka:

Pamięci Chełmżyńskich Sybiraków

Po raz drugi delegacja Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu brała udział w uroczystościach 74 rocznicy wywózki Chełmżan na Sybir. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Świętej Trójcy, następnie pod tablicą pamiątkową został odczytany list Małgorzaty Masłowskiej, córki zmarłego w tym roku śp. Leszka Masłowskiego – Chełmżynianina, który w 1945 r. został wywieziony do ZSRR. Delegacje biorące udział w uroczystościach złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze. W dalszej części zaproszeni goście udali się do Biblioteki na spotkanie poświęcone wspomnieniom o Sybiraku śp. Leszku Masłowskim. Koło Rodzin Sybiraków na uroczyste obchody deportacji mieszkańców Chełmży do ZSRR zostało zaproszone przez Burmistrza Miasta, Koło Sybiraków i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

 

Zostali odznaczeni

W Urzędzie Miasta (7.02.2019r.) odbyła się uroczystość zorganizowana przez Koło Rodzin Sybiraków i Oddział Związku Sybiraków w Toruniu. Na spotkanie została zaproszona Pani Agnieszka Brzostowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, z którą stowarzyszenie współpracuje, organizując imprezy patriotyczne. Podczas uroczystości za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz ufundowania pomnika mieszkańcom miasta i okolic wywiezionym w 1945 roku do ZSRR Odznaką Honorową Sybiraka otrzymali: Szymon Wiśniewski, Marian Pniewski i Marian Wąsewicz. Odznakę osobom wyróżnionym wręczył Pan Jan Myrcha – Prezes Związku Sybiraków oraz Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia. W trakcie spotkania osoby należące do Koła Rodzin Sybiraków otrzymali legitymacje członkowskie. W dalszej części spotkania rozmawiano na temat opracowania i wydania publikacji dotyczącej deportacji mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic.
Na zakończenie Prezes KRS – Pani Ewa Kaźmierkiewicz podziękowała nagrodzonym osobom za współpracę, władzom miasta za pomoc przy organizacji Światowego Dnia Sybiraka i Pani Barbarze Wasiluk – dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Golubiu-Dobrzyniu za użyczenie pomieszczeń biblioteki.
Więcej zdjęć

 

74 ROCZNICA DEPORTACJI DO ZSRR

     

W kolejną rocznicę wywiezienia mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR, delegacje Koła Rodzin Sybiraków pod pomnikiem upamiętniającym deportacje, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. W Światowy Dzień Sybiraka obchodzony 17.09.2019 r. , nasze Stowarzyszenie zorganizuje już po raz trzeci uroczystości z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu, rodzin osób wywiezionych i uczniów z lokalnych szkół.

 

 

 

 

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W tym roku minęły 73 lat od deportacji mieszkańców miasta i okolic do obozów pracy w ZSRR. Z inicjatywy Społecznego Komitetu „Przywrócić Pamięć” zostały zorganizowane obchody Światowego Dnia Sybiraka. Uroczystości odbyły się 17.09.2018 r. , a rozpoczęła je msza święta w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Druga część z udziałem władz samorządowych miasta, powiatu i Gminy Golub-Dobrzyń, zaproszonych gości i rodzin sybiraków odbyła się pod pomnikiem wywiezionych. Prelekcję pt. „Zapiski i wspomnienia Tadeusza Witkowskiego i Stanisława Suszyńskiego” wywiezionych do ZSRR wygłosił Pan Edward Bartkowski. Następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski i Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Pan Józef Mackiewicz. Pod pomnikiem pamięci przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W imieniu rodzin osób deportowanych podziękowanie złożyła Pani Ewa Kaźmierkiewicz dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Światowego Dnia Sybiraka. Słowa podziękowania otrzymali uczniowie z klasy mundurowej Gimnazjum im. I. Działyńskiego oraz harcerze za wartę przy pomniku. Po odsłuchaniu hymnu Sybiraków w Domu Podcieniami można było obejrzeć wystawę „Polacy na Syberii”

Chełmżyńscy Sybiracy

Delegacja Koła Sybiraków w dniu 2.03.2018 wzięło udział w uroczystościach 73 rocznicy wywózki mieszkańców Chełmży do łagrów w ZSRR. Uroczystość rozpoczęła się mszą  św. w Bazylice Świętej Trójcy, następnie uczestnicy rocznicowych wydarzeń przemaszerowali pod tablicę upamiętniającą deportację mieszkańców Chełmży do obozów pracy. Po krótkich przemówieniach delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się premierowy pokaz filmu pt. „Miejsca Pamięci Chełmży” opracowany przez Franciszka Kuczkę. Koło Rodzin Sybiraków  na opisane uroczystości zostało zaproszone przez Burmistrz Miasta Chełmży, Koło Sybiraków i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

 

Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu już działa.

 

W siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 30.11.2017 r. odbyło się założycielskie spotkanie Koła Rodzin Sybiraków. Podczas obrad dokonano wyboru Zarządu Koła : Prezesem Koła Została Ewa Kaźmierkiewicz, sekretarzem Marian Pniewski, skarbnikiem Alicja Szymańska. W trakcie zebrania ustalono plan pracy Koła na pierwszą kadencję 2018-2022. 

W dniu 19.01.2018 r. odbyło się spotkanie Koła Rodzin Sybiraków z Prezesem Oddziału Związku Sybiraków Panem Janem Myrchą i Zarządem z Torunia. Nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego spotkania Rodzin Sybiraków działających w ramach stowarzyszenia i poinformowano władze związku o rozpoczęciu działalności Koła, które obecnie liczy 16 członków w tym 8 zwyczajnych i 8 wspierających. Przedstawiono plan pracy Koła na pierwszą kadencję, w którym min. zaplanowano uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka w dniu 17.01.20`18 r., spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych z osobami wywiezionymi do ZSRR w 1945 r. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Oddziałem Związku Sybiraków Z Torunia. Podjęte zostaną starania mające na celu wydanie książki o deportacji mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic do obozów pracy w ZSRR. W planach pracy ujęto też przygotowanie pisma i skierowanie go do władz miasta i powiatu o nadanie ulicy, szkole imienia Sybiraków. W trakcie spotkania Prezes Oddziału Sybiraków Pan Jan Myrchą za dotychczasową pracę na rzecz pamięci o Sybirakach  wręczył Honorową Odznakę Sybiraka Pani Ewie Kaźmierkiewicz i Panu Henrykowi Holz.

Galeria


 

„A myśmy szli i szli – dziesiątkami”

W dniu 23.01.2018 minęła 73 rocznica aresztowań i deportacji mieszkańców miasta i okolic do ZSRR. Delegacja Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu pod pomnikiem osób deportowanych złożyła kwiaty i zapaliła znicze

Galeria

 

 

Światowy Dzień Sybiraka

W tym roku minęły 72 lat od deportacji mieszkańców miasta i okolic do obozów pracy w ZSRR. Z inicjatywy Społecznego Komitetu „Przywrócić Pamięć” po raz pierwszy w Golubiu-Dobrzyniu zostały zorganizowane obchody Światowego Dnia Sybiraka. Uroczystości odbyły się 16.09.2017 r, a rozpoczęła je msza święta w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Druga część z udziałem władz samorządowych miasta, powiatu i Gminy Golub-Dobrzyń, zaproszonych gości i rodzin sybiraków odbyła się pod pomnikiem wywiezionych. Prelekcję nt „Pamięci mieszkańców miasta i okolic wywiezionych do ZSRR” wygłosił Pan Edward Bartkowski. Następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Pan Jan Myrcha oraz Pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Marcin Swaczyna. Pod pomnikiem pamięci przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Kolejną częścią było wystąpienie Pana Mariana Pniewskiego – syna Sybiraka, który przeczytał wiersze „Jednego serca” (własnego autorstwa) i „Na cmentarzu” Marii Konopnickiej. W imieniu rodzin osób deportowanych podziękowanie złożyła Pani Ewa Kaźmierkiewicz dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Światowego Dnia Sybiraka. Drobne słowa podziękowania otrzymali uczniowie z klasy mundurowej Gimnazjum im. I. działyńskiego oraz harcerze za wartę przy pomniku. Po odsłuchaniu hymnu Sybiraków w MiPBP przy ul. Żeromskiego 11 odbyło się spotkanie z zaproszonymi osobami i rodzinami Sybiraków.

Galeria

 

 

Wizyta Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Torunia

Na zaproszenie Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” odwiedził nas Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu – Jan Myrcha wraz z członkami zarządu. Gości z Torunia przyjęliśmy w siedzibie biblioteki głównej. Na wstępie naszego spotkania rozmawialiśmy o założeniu Koła Rodzin Sybiraków oraz o przygotowaniu uroczystości związanych z obchodami Światowego Dnia Sybiraka w dniu 16.09.2017 r.  Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami samorządowymi miasta i powiatu. W Urzędzie Miasta gości przywitał Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Okruciński i Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski. Rozmowy Prezesa ZS z władzami samorządowymi dotyczyły założenia Koła Rodzin Sybiraków w naszym mieście i udzielenie wsparcia przy organizacji Święta Sybiraków. Po wizycie w Urzędzie Miasta udaliśmy się do Golubia pod pomnik poświęcony osobom wywiezionym w 1945 roku do ZSRR. Przy pomniku Zarząd Oddziału ZS złożył wiązanki kwiatów i zapalił symboliczny znicz. Prezes ZS wraz z Zarządem zaprosił nasz komitet do odwiedzenia ich siedziby w Toruniu. Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć” reprezentowały: Ewa Kaźmierkiewicz, Szymon Wiśniewski, Edward Bartkowski i Krzysztof Witkowski.

Więcej zdjęć

 

W rocznicę deportacji do ZSRR

W 72 rocznicę aresztowań i deportacji do łagrów w ZSRR rodziny osób wywiezionych upamiętniły te wydarzenia. W dniu 23.01.2017 z inicjatywy Społecznego Komitetu "Przywrócić Pamięć" pod pomnikiem znajdującym się przy kościele p/w św. Katarzyny w Golubiu spotkały się rodziny osób deportowanych. Modlitwę za zmarłych odmówił ks. pr. Andrzej Zblewski, złożono kwiaty i zapalono znicze. W kwietniu br społeczny komitet planuje zorganizować spotkanie, na którym omówione zostanie powołanie Związku Rodzin Sybiraków oraz przedstawione zostaną działania związku.

 

 

 

 

W maju  br w Urzędzie Miasta została odsłonięta tablica poświęcona przedwojennemu Burmistrzowi Miasta Golubia Arturowi Reiske. Zmarł on w 1959 roku i został pochowany w Toruniu. Po ponad 50-ciu latach miejsce pochówku zlokalizował Pan Marian Pniewski, który odnalazł grób na cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. W tym samym grobie została pochowana żona Pana Artura – Erna. Grób małżeństwa Reiske znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i był jednocześnie zaniedbany. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego i Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” przed Dniem Wszystkich Świętych, postanowiono uporządkować grób państwa Reiske. W poniedziałek tj. 24.10.2016 pracownicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wraz z członkiem społecznym Komitetu Panią Ewą Kaźmierkiewicz pojechali na Cmentarz Komunalny w Toruniu w celu przeprowadzenia prac remontowych oraz porządkujących grób. Wykonano m.in. wyrównanie wokół grobu płyt nagrobnych, nawiezienie  w zapadnięte miejsca ziemi, wyczyszczenie głównej płyty pośrodku grobowca, itp. Pod względem technicznym i estetycznym przywrócono pierwotny wygląd grobu.

W imieniu Społecznego Komitetu „Przywrócić Pamięć” dziękuję Burmistrzowi Miasta Panu Mariuszowi Piątkowskiemu oraz Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Panu Dawidowi Jareckiemu i jego pracownikom za okazaną pomoc i zaangażowanie przy odrestaurowaniu grobu zasłużonego mieszkańca Golubia-Dobrzynia.

 

Artur Reiske – przywrócić pamięć

 

 

 

  

 

Z okazji 65-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia w dniu 13.05.2016r. w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej przedwojennemu Burmistrzowi Golubia Arturowi Reiske. Inicjatorem powstania tablicy był Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć”, który wcześniej upamiętnił osoby wywiezione w 1945r. do łagrów w ZSRR. Projekt tablicy poświęconej Arturowi Reiske został poparty przez Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, który zatwierdził umaszczenie tablicy w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Artur Reiske w latach 1934-1939 był Burmistrzem Miasta Golubia, w latach 1947-1952 dyrektorem Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego w Golubiu-Dobrzyniu, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r., w 1939r. opracował i wydał książkę „Golub na przestrzeni dziejów”. Mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia pamiętający o zasługach Artura Reiske postanowili przywrócić pamięć zapomnianej postaci z historii naszej Małej Ojczyzny – Golubia-Dobrzynia.

 

 

 Więcej zdjęć

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

Witam.
W dniu wczorajszym tzn. w sobotę DN.30.01. 2016r. w Golubiu -Dobrzyniu przy pomniku deportowanych w 1945r. Do ZSRR odbyła się skromna uroczystość złożenia urny z ziemią przywieziona z Siewiernej Griwy z cmentarza gdzie spoczywają między innymi nasi deportowani . Ziemie te przywiózł pan Cezary Marciniak , o którym pisałem w wcześniejszym poście. Symbolizuje ona prochy tych, którzy tam już zostały na zawsze, którym już nie dane było wrócić do naszej Małej Ojczyzny. Urna z ziemia umiejscowiona została tuz przy pomniku ku czci deportowanych .
Zamknęliśmy można by powiedzieć pewien etap związany z budową pomnika, ale przyrzekliśmy sobie, że to nie koniec, że będziemy spotykać się tu w tym miejscu co jakiś czas na różnych uroczystościach. Pomnik ten już wrósł się w otoczenie golubskiego kościoła i jest licznie odwiedzany, nie ma dnia, żeby nie paliło się światełko pamięci.
Widzimy więc jak ta inicjatywa była potrzebna, myślę że to był już chyba ostatni dzwonek, aby ten pomnik powstał i żeby pamięć o naszych ojcach zaklęta w bryle pomnika żyła nadal, żeby i nowe pokolenia pamiętały o naszych deportowanych.
Po uroczystościach wszyscy obecni spotkaliśmy się w bibliotece miejskiej przy kawie i ciastku, ale nie tylko, bowiem gościem honorowym tego spotkania był pan Leszek Masłowski z Chełmży deportowany w wieku siedemnastu lat do Szatury i Siewiernej Griwy na początku lutego 1945r.
Wszyscy zebrani z nabożną ciszą i z wielka uwagą słuchali o tym co pan Leszek przeżył. Dla młodego pokolenia ta opowieść na pewno byłaby nie do pojęcia i do uwierzenia, ale my starsi chociaż nie byliśmy świadkami tych wydarzeń ale też z opowieści naszych ojców pojmowaliśmy ją aż za dobrze. Minęły już na szczęście te straszne czasy i oby już nigdy nie wróciły, aby człowiek człowiekowi nie był wrogiem.
Mimo, że spotkanie trwało już ponad trzy godziny, to jakoś nikomu za bardzo nie chciało się wracać do domu, czuliśmy się jak jedna rodzina, jak byśmy się znali już od bardzo dawna.
Z każdego spotkania moim zwyczajem jest pozostawić dokument w postaci fotografii ,no i krótkich filmów, na które gorąco zapraszam.
Posłuchajcie opowieści pana Leszka z czasów gdy Ktoś wtedy o Nich zapomniał.
My pamiętamy i myślę że i przyszłe pokolenia też o Nich nie zapomną, a pomnik przy golubskim kościele będzie nam te tragiczne czasy przypominał.
Pozdrawiam serdecznie.
Marian Pniewski

https://goo.gl/photos/WWf2v2wgVWTrB5BbA

https://www.youtube.com/watch?v=lmIqPHEP9vw

https://www.youtube.com/watch?v=CZHmcaSS3d8

https://www.youtube.com/watch?v=_-HiXcNnwqQ

https://www.youtube.com/watch?v=jkivkj6EOfA

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

„Przywrócić pamięć” – ciąg dalszy historii

 

 

 

  

Rodziny osób wywiezionych do łagrów w ZSRR w 1945 roku w sobotnie przedpołudnie (30.01.2016) spotkały się przed golubskim kościołem aby uczcić pamięć ludzi, którzy zmarli w obozie Siewierna Griwa. Urna z ziemią z łagru została umieszczona obok pomnika, ks. Proboszcz Andrzej Zblewski poświęcił urnę i wszyscy zebrani odmówili wspólną modlitwę, po której nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy. Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Żeromskiego 11, gdzie o godz. 11.30 odbyło się spotkanie z Panem Leszkiem Masłowskim mieszkańcem Chełmży, który w lutym 1945 r w wieku 17 lat został zabrany z ulicy przez NKWD i wywieziony do łagru Siewierna Griwa – rejon Szatura. Pan Leszek jest autorem książki „Zraniona młodość – wspomnienia Sybiraka”. Nasze spotkanie dotyczyło wspomnień naszego gościa z jego pobytu w łagrze. Tragiczny los, jaki spotkał Pana Masłowskiego był też udziałem wielu mieszkańców naszego miasta, którzy z powodu głodu, zimna i chorób zmarli w trakcie podróży do łagru oraz podczas pobytu w nim. Dalsza część spotkania była poświęcona dzisiejszemu obrazowi wsi Siewierna Griwa i miejscu gdzie obecnie można składać kwiaty i zapalać znicze. Tę część spotkania poprowadził Pan Cezary Marciniak, który pracuje w Siweiernej Griwie i z miejsca gdzie teraz znajduje się las przywiózł nam ziemię, która została umieszczona w urnie. Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie rodzin biorących udział w uroczystości.

 Więcej zdjęć

Więcej zdjęć 2

 

 Siewierna Griwa – Ciąg dalszy historii

 

 

 

 

 

 

Dzięki współpracy i zaangażowaniu Pana Cezarego Marciniaka jesteśmy w posiadaniu zdjęć z miejsca zsyłki naszych najbliższych. Obecnie w miejscowości Siewierna Griwa znajdują się dwa krzyże, jeden prawosławny, drugi chrześcijański. W ubiegłym roku przed Wszystkimi Świętami w imieniu rodzin osób wymienionych Pan Cezary złożył kwiaty i zapalił symbolicznego znicza. Poniżej zostaną przedstawione zdjęcia z miejsc, gdzie znajdowały się łagry, a teraz rośnie las. Prezentowane zdjęcia pokazują także wieś Sierwierna Griwa oraz rozpisanie pociągów, którymi nasi bliscy w 1945 zostali wywiezieni z Polski do ZSRR (Siewierna Griwa – Rejon Szatura)

 

Więcej zdjęć 

 

 

 

 

 

 =======================

 

 

 Przywrócić pamięć – wniosek o budowę pomnika u konserwatora zabytków

 

 Szanowni państwo

 

W imieniu Społecznego komitety „Przywrócić pamięć” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ufundowania pomnika osobom deportowanym do ZSRR. Dzięki wsparciu finansowemu  rodzin  i władz samorządowych udało nam się postawić pomnik i zorganizować uroczystość, która miała miejsce w dniu 5.09.2015 roku. Ostatnie spotkanie komitetu odbędzie się  na początku października br. i będzie dotyczyło rozwiązania społecznego komitetu i podsumowania zbiórki publicznej związanej z postawianiem pomnika.

 

 

Komitet społeczny pragnie poinformować o pracach związanych z ufundowaniem pomnika osobom deportowanym do ZSRR w 1945 r. Obecnie została opracowana dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku do Konserwatora  Wojewódzkiego, który po zapoznaniu się z nią wyda pozwolenie na budowę pomnika przy Kościele Parafialnym w Golubiu. Czynności związane z przygotowaniem projektu pomnika wymagały poszukiwania osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentacji. Po złożeniu wniosku w ciągu miesiąca można spodziewać się odpowiedzi. Jeśli konserwator wyrazi zgodę na umieszczenie pomnika przy kościele, to  dalsze prace związane z postawieniem obiektu potrwają około miesiąca. Brak zgody konserwatora wojewódzkiego  spowoduje zmianę lokalizacji pomnika , co z pewnością będzie również wymagało złożenia pism do odpowiednich organów administracyjnych. Po otrzymaniu pisma od konserwatora na stronie biblioteki zostanie umieszczona informacja o dalszych pracach komitetu lub o spotkaniu rodzin osób wywiezionych w naszej placówce w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

 

 

W dniu 6.02.2015 r. w siedzibie biblioteki odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tablicy upamiętniającej wywiezienie mieszkańców miasta i okolic do obozów w ZSRR. Na spotkanie przybyły rodziny osób deportowanych, które włączyły się w bezpośrednią pomocy w realizowaniu działań  ustalonych na poprzednich zebraniach.

                 Przedstawicielka komitetu społecznego Ewa Kaźmierkiewicz poinformowała o działaniach, które zostały już zrealizowane, a mianowicie o otwarciu konta w Banku Spółdzielczym Piotrków Kujawski filia Golub-Dobrzyń  oraz wykonaniu projektu pomnika-tablicy i zwróceniu się do ks. proboszcza parafii w Golubiu o wyrażenie przez władze kościelne zgody na umieszczenie tablicy przy kościele.

Na spotkaniu poinformowano zebrane osoby, że na numer konta bankowego rodziny oraz osoby chcące wesprzeć budowę tablicy będą mogły dokonywać dobrowolnych wpłat bezgotówkowych z konta na konto. W prasie lokalnej ukazało się kilka artykułów, w których na bieżąco czytelnicy są informowani o pracach komitetu. Dokonano również korekty listy osób deportowanych na podstawie ustaleń Mariana Wąsewicz i Piotra Orfina.

Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy zaplanowane zostały na miesiąc kwiecień br.

                Następne spotkanie rodzin osób wywiezionych odbędzie się 20.03.2015 roku o godz. 17 w siedzibie biblioteki. 

 

LISTA OSÓB DEPORTOWANYCH DO OBOZÓW W ZSRR W 1945 ROKU

 

1)Antkowski Józef – zmarł w ZSRR – Lisewo

2)Balcerowicz Franciszek – zmarł w ZSRR – Golub

3)Bartkowski Bolesław – wrócił z ZSRR – Golub

4)Bednarek Roman – wrócił z ZSRR – Golub

5)Bednarski Piotr – wrócił z ZSRR – Golub

6)Bednarski Wiktor – wrócił z ZSRR – Golub 

7)Behling Stanisław – zmarł w ZSRR – Golub

8)Betkier Paweł – wrócił z ZSRR – Podzamek Golubski

9)Bieganowski Eugeniusz – wrócił z ZSRR – Golub 

10)Bieganowski Teodor – wrócił z ZSRR – Golu

11)Bielawski Feliks – wrócił z ZSRR – Golub

12)Bielawski Ludwik – wrócił z ZSRR – Golub

13)Brążkowski Mieczysław - – Golub

14)Brodziński Stanisław – wrócił z ZSRR – Golub

15)Budziński Stanisław – wrócił z ZSRR – Golub

16)Chaliński Stanisław - – Dobrzyń 

17)Chełmoniewicz Michał - wrócił ZSRR – Golub

18)Chyra Edward – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

19)Czapran (ojciec) - - Chełmoniec

20)Czapran Michał – wrócił z ZSRR – Chełmoniec

21)Dąbrowski Józef – zmarł w ZSRR – Golub

22)Dulkiewicz Jan – zmarł w ZSRR – Dobrzy

23)Dzięgielewski Kazimierz - wrócił z ZSRR – Dobrzyń

24)Dzięgielewski Stanisław- wrócił z ZSRR - Dobrzyń?

25)Fabiszewski Jan - - Dobrzyń

26)Filarski Teofil – zmarł w ZSRR – Golub

27)Filarski Wojciech – zmarł w ZSRR – Golub

28)Gassen – Piekarski Józef – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

29)Gołębieski Bernard – zmarł w ZSRR – Golub

30)Grajkowski Bronisław - - Golub 

31)Grajkowski Jan – wrócił z ZSRR – Golub

32)Holz Franciszek – zmarł w Ciechanowie – Golub

33)Hoppe Franciszek - zmarł w ZSRR - Golub

34)Hoppe Stanisław - - Golub?

35)Jabłoński Jan zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

36)Jasieniecki Bolesław– zmarł w ZSRR – Golub

37)Jasieniecki Franciszek – zmarł w ZSRR – Golub

38)Jasieniecki Józef – zmarł w ZSRR – Golub

39)Jasieniecki Szczepan – zmarł w ZSRR – Golub

40)Jaskulski - - Golub

41)Jaworucki Stanisław – wrócił z ZSRR – Golub

42)Jesionowski August - - Dobrzyń

43)Jesionowski Karol – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

44)Jasionowski Maksymilian – wrócił z ZSRR – Dobrzyń?

45)Jędrkiewicz - - Golub

46)Kabaciński Alojzy - - Dobrzyń

47)Kalwarski Eugeniusz – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

48)Kantecki Maksymilian – wrócił z ZSRR – Golub

49)Koch Wilhelm – zmarł w ZSRR – Golub

50)Kochowicz - zmarł w ZSRR – Golub ?

51)Kochowicz Alfons - - Golub

52)Kochowicz Edward – wrócił z ZSRR – Golub

53)Kociński Alfons - - Golub

54)Kociński Władysław – zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

55)Kołpacki Antoni – zmarł w ZSRR - Węgiersk

56)Kopp Gerard – wrócił z ZSRR – Golub

57)Kostusiak Stanisław – zmarł w ZSRR – Lisewo

58)Królikowski Alojzy – wrócił z ZSRR – Golub

59)Krupski Ignacy - - Golub

60)Laskowski - - Golub

61)Laszkiewicz Piotr - zmarł w ZSRR - Mokry Las

62)Lesiński Józef - - Golub

63)Łęgowski Piotr – wrócił z ZSRR – Golub

64)Łangowska Amanda – wróciła z ZSRR – Golub

65)Malinowski Stanisław – zmarł w ZSRR – Golub

66)Malinowski Stanisław – zmarł w ZSRR – Golub ?

67)Mężykowski Zygmunt - - Dobrzyń

68)Miedzianowski Jan - zmarł w ZSRR – Golub

69)Mielżyński Zygmunt - - Dobrzyń

70)Nodrzykowski Feliks – zmarł w ZSRR – Golub

71)Nodrzykowski Karol – wrócił z ZSRR – Golub

72)Nodrzkowski Władysław – zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

73)Ogińska Helena - wróciła z ZSRR - Golub

74)Olszewski Stefan – zmarł w Ciechanowie – Golub

75)Orfin Michał – zmarł w ZSRR - Sokoligóra

76)Otto Konrad – zmarł w ZSRR – Golub

77)Pawłowski Bronisław – zmarł w ZSRR – Golub

78)Pniewski Bolesław – wrócił z ZSRR – Golub

79)Pniewski Bronisław – wrócił z ZSRR – Golub

80)Piszczek Antoni - zmarł w ZSSR - Golub

81)Procki Michał – wrócił z ZSRR - Dobrzyń

82)Przyborski Stanisław – zmarł w ZSRR – Lisewo

83)Rdziszewska - - Lisak

84)Radziszewski (mąż) - - Lisak

85)Rodaks Franciszek – wrócił z ZSRR – Golub

86)Rostek Adam – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

87)Rostek Olga – wróciła z ZSRR – Dobrzyń

88)Saganowski Bolesław – wrócił z ZSRR – Podzamek Golubski

89)Sikorska Elżbieta – zmarła w ZSRR – Golub

90)Sikorska Zofia – zmarła w ZSRR – Golub

91)Sikorski Wojciech – zmarł w ZSRR - Golub

92)Sitkowski Bronisław – zmarł w ZSRR – Golub

93)Suszyński Stanisław – wrócił z ZSRR – Dobrzyń 

94)Szczygielski Jerzy - - Dobrzyń

95)Szczygielski Mieczysław - - Dobrzyń 

96)Szczygielski Zdzisław - - Dobrzyń

97)Sztym Adam – zmarł w ZSRR - Dobrzyn

98)Szulczewski Walenty - - Golub

99)Szymańska Franciszka – zmarła w ZSRR – Golub

100)Szymańska Janina – wróciła z ZSRR – Golub

101)Szymański Stanisław – wrócił z ZSRR – Golub

102)Tadrowski Jan – zmarł w ZSRR – Golub

103)Trędewicz Józef – wrócił z ZSRR – Golub

104)Wańczuk Józef – zmarł w ZSRR – Poćwiardowo

105)Wańczuk Henryk – zmarł w ZSRR – Poćwiardowo

106)Wańczuk Mieczysław – wrócił z ZSRR – Poćwiardowo 

107)Warszewski Bolesław - zmarł w ZSRR - Dobrzyń

108)Werner Antoni – wrócił z ZSRR-Golub

109)Wilamowicz - wrócił z ZSRR – Golub

110)Wilmowicz - - Lisak

111)Wilamowski Feliks – wrócił z ZSRR – Golub

112)Wiśniewski Roman – wrócił z ZSRR – Golub

113)Wiśniewski Szczepan - - Golub

114)Witkowski Tadeusz – wrócił z ZSRR – Golub

115)Witomski Alfons – wrócił z ZSRR – Golub

116)Woroch Michał – wrócił z ZSRR – Golub

117)Woźniak Antoni – zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

118)Żołobiński Lucjan – wrócił z ZSRR – Dobrzyń

119)Żuchowski Jan – zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

120)Żuchowski Stanisław – zmarł w ZSRR – Podzamek Golubski

 

 

======================= 

 

Społeczny Komitet zwraca się z apelem do mieszkańców miasta i okolic o wsparcie finansowe tak potrzebne do ufundowania pomnika-tablicy upamiętniającej deportację ludności do obozów pracy w ZSRR. Jak już wcześniej informowaliśmy założeniem komitetu jest ufundowanie tablicy z nazwiskami osób wywiezionych na przełomie stycznia-lutego 1945 do łagrów w ZSRR. Odsłonięcie tablicy planowane jest na kwiecień, który jest miesiącem Pamięci Narodowej. Na konto można dokonywać dobrowolnych wpłat (z konta na konto): Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski – 26 9551 0002 0100 0809 2000 0010 z dopiskiem Komitet Społeczny„Przywrócić pamięć – tablica”.
Kolejne spotkanie z rodzinami osób wywiezionych odbędzie się 6.02.2015 o godz. 17.00 (piątek) w siedzibie biblioteki głównej przy ul. Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Patronat honorowy obchodów 70-tej rocznicy deportacji ludności objęła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 
======================= 
To już trzecie spotkanie społecznego komitetu, którego celem jest ufundowanie tablicy poświęconej osobom wywiezionym do ZSRR w 1945 roku. Przewodnicząca Komitetu zapoznała przedstawicieli rodzin  osób deportowanych o pracach związanych z ustaleniem niektórych imion i nazwisk osób wywiezionych. Niebawem zostanie założone konto bankowe, na które będzie można wpłacać dobrowolne kwoty pieniężne, z których zostanie ufundowana tablica pamiątkowa. Trwają rozmowy z Zakładem Kamieniarskim dotyczące formy i wyglądu tablicy oraz jej umieszczenie w obrębie kościoła p/w św. Katarzyny w Golubiu. Kolejne spotkanie komitetu zaplanowano na I połowę stycznia 2015 roku. Bliższych informacji osobom zainteresowanym udziela Ewa Kaźmierkiewicz , tel. Kom. 508 265 279 
======================= 
W bibliotece 3.10.2014 r. odbyło się spotkanie społecznego komitetu z rodzinami osób deportowanych na przełomie stycznia i lutego 1945 roku do obozów w ZSRR.
Tablica upamiętniająca osoby wywiezione ma stanąć obok krzyża misyjnego przy kościele p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Trwają prace nad ustaleniem dokładnych nazwisk i imion osób deportowanych w tym okresie do obozów sowieckich. Dalsze prace komitetu organizacyjnego będą polegały na przygotowaniu projektu tablicy  oraz wyłonieniu zakładu kamieniarskiego, który wykona powyższe zlecenie. Kolejne spotkanie komitetu z rodzinami odbędzie się 7.11.2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki głównej przy ul. Żeromskiego 11.
MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu objęła Patronat Honorowy nad obchodami 70 rocznicy deportacji mieszkańców Golubia, Dobrzynia n/D i okolic do łagrów ZSRR.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 9 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny