Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przywrócić Pamięć

Czcionka:

W styczniu 2019 roku powstało Stowarzyszenie ,,Przywrócić pamięć', które wywodzi się ze Społecznego Komitetu ,,Przywrócić pamięć''. Członkowie powstałego stowarzyszenia jako główne cele prowadzenia działalności społecznej obrali sobie następujące zadania:

-trwałe upamiętnienie miejsc, wydarzeń, osób związanych z bogatą historią miasta i powiatu

-edukacja młodego pokolenia przez czynny udział w uroczystościach organizowanych przez nasze stowarzyszenie

-dokumentowanie tradycji i historii miasta i powiatu w formie publikacji

 

AKTUALNOŚCI:

Upamiętnienie deportacji do ZSRR

Utworzono dnia 21.07.2022

Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć” w ramach złożonego projektu otrzymało dofinansowanie w zakresie realizacji zadania publicznego pt. „ Pięć lat działalności Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu”. Kwota otrzymanej dotacji w 2022 roku wyniosła 5 000 zł. Przyznanie dotacji pozwoli na zorganizowanie uroczystych obchodów Światowego Dnia Sybiraka, połączonego z pięcioletnią  działalnością KRS. W trakcie uroczystości odbędzie się nadanie imienia placu przy zbiegu ul. Wodnej i Zamkowej „Skwer Sybiraków”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz promocja tomiku poezji Mariana Pniewskiego – syna Sybiraka. W czerwcu w Urzędzie Miasta odbyło się popisanie umowy, którą podpisali: Burmistrz Miasta – Mariusz Piątkowski i prezes Kola Rodzin Sybiraków – Ewa Kaźmierkiewicz. Uroczystości odbędą się 16 września br. (piątek), a rozpocznie je  msza św. w kościele p.w. św. Katarzyny  Aleksandryjskiej w Golubiu o godz. 10.00.

czytaj dalej na temat: Upamiętnienie deportacji do ZSRR

Zrealizowane projekty w 2021 roku

Utworzono dnia 08.06.2022

W ramach pozyskanych środków finansowych, związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”,  mogło zrealizować w 2021 roku projekt pod nazwą „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełnianie tablic i postawienie ławeczki”.

W  tej części zadania zostały wykonane dwie tablice historyczne;  pierwsza stanęła u zbiegu ulic: gen. Hallera i  Zamkowej,  druga zaś stanęła na skarpie przy ul. Piaskowej i zawiera informacje historyczne dotyczące synagogi w Dobrzyniu n/Drwęca. Do dziś zachowały się tylko podpory od ogrodzenia, które wykonane były z białej cegły i zaprawy. Przed ustawieniem tablicy teren ten został wcześniej uporządkowany przez pracowników Urzędu Miasta.

Głównym celem, który towarzyszył ufundowaniu tablicy było upamiętnienie miejsca modlitwy i zgromadzeń religijnych ludności żydowskiej.

Zdjęcie synagogi umieszczone na tablicy pochodzi z  prywatnych zbiorów Szymona Wiśniewskiego .

 

czytaj dalej na temat: Zrealizowane projekty w 2021 roku

Uwalniamy książki !!!

Utworzono dnia 21.03.2022

Dziś tj. 21 marca br. w parku miejskim przy Placu Tysiąclecia została ponownie otwarta szafa

z książkami. Tym miłym akcentem, w pierwszy dzień wiosny pragniemy zachęcić mieszkańców miasta do czytania i ułatwić im dostęp do książek. Dzięki tej akcji uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Szafa z książkami będzie otwarta w okresie od marca do października br. Zachęcamy mieszkańców miasta do włączenia się do bookcrossingowej akcji pod takim hasłem:

Działaj z nami, uwalniaj książki.
To takie proste! Dzięki Tobie świat może stać się jedną wielką biblioteką.
Odkrywaj! czytaj! Uwalniaj! DOŁĄCZ DO NAS!

Inicjatorem postawienia szafy z książkami w parku miejskim jest Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”. Uroczyste otwarcie szafy, miało miejsce 24 lipca 2021 roku podczas Pikniku „Eko-Anka”

 

czytaj dalej na temat: Uwalniamy książki !!!

Pamięci Jana Jagodzińskiego (1928-2017)

Utworzono dnia 21.03.2022

Tu się urodziłem, tu się wychowałem,

Tu radości, smutki, były mym udziałem,

Tu są ojców groby, kąty sercu znane,

To jest Golub-Dobrzyń, miasto ukochane!...

                                                                                 „ Mój Golub-Dobrzyń” - 1995


 

20 marca 2017 roku w wieku 89 lat zmarł Jan Jagodziński. W tym roku mija 5 lat od śmierci Pana Jana – nauczyciela, poety, społecznika, Dobrzynianina, miłośnika historii miasta. Był on także wielkim piewcą Ziemi Dobrzyńskiej, Jego twórczość poświęcona była historii, zarówno tej przeszłej i teraźniejszej Naszej Małej Ojczyzny. Zostawił po sobie dziesiątki wierszy, z których następne pokolenia mogą czerpać wiedzę, nie tylko o naszym mieście, ale też o regionie. W ubiegłym roku w dniu imienin Jana, tj. 24.04 2021 r., z inicjatywy Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć” w parku miejskim w Dobrzyniu, została odsłonięta ławeczka upamiętniająca Zasłużonego Mieszkańca Miasta - Pana Jana Jagodzińskiego. Pamiętając o tej rocznicy 21 marca br. na grobie Pana Jana zapłonął znicz pamięci, a na „Ławeczce Jana” położono różę.

 Pamięci  poety dedykujemy wiersz autorstwa Marina Pniewskiego pt. „Ławeczka pana Jana”.

 

czytaj dalej na temat: Pamięci Jana Jagodzińskiego (1928-2017)

Zrealizowanie projekty w 2021 roku

Utworzono dnia 10.01.2022

W 2021 roku Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”, w ramach pozyskanych środków finansowych związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie ” Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” mogło zrealizować dwa projekty po nazwą : „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełnianie tablic i postawienie ławeczki „ i „Kultura po mieście hula”. W pierwszym zadaniu zostały wykonane dwie tablice historyczne, jedna z nich stanęła u zbiegu ulic: gen. Hallera i ul. Zamkowej, druga będzie umieszczona na skarpie przy ul,. Piaskowej. W drugiej części tego zadania w parku miejskim została postawiona ławeczka „Jana Jagodzińskiego”, zasłużonego mieszkańca miasta. Realizacja drugiego projektu pt. „Kultura po mieście hula”, to zorganizowanie w lipcu wspólnie z Urzędem Miasta imprezy pod nazwą: „Eko – Anka”. W ramach tej imprezy posprzątano lasek miejski wokół muszli koncertowej, otwarto strefę relaksu z 18 leżakami i 8 skrzyniami z kwiatami ustawionymi w parku. Dokonano uroczystego otwarcia szafy z książkami tzw Bookcrossing, zorganizowano kiermasz książek dla dzieci, przeprowadzono konkursy, warsztaty oraz zajęcia animacyjne dla dzieci. Realizacja projektów była współfinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

 

 

czytaj dalej na temat: Zrealizowanie projekty w 2021 roku

Ławeczka Jana (1928-2017)

Utworzono dnia 29.06.2021

W dniu imienin Jana, tj. 24.04 2021 r., z inicjatywy Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć” została odsłonięta ławeczka upamiętniająca Zasłużonego Mieszkańca Miasta, nauczyciela, poetę i społecznika - Pana Jana Jagodzińskiego. Pan Jan urodził się w 1928 roku w Dobrzyniu n/Drwęcą.

 W okresie okupacji hitlerowskiej, jako kilkunastoletni chłopiec został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po ukończeniu odpowiednich szkół rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sokołowie. W późniejszych latach pracował w Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie w latach osiemdziesiątych przeszedł na zasłużona emeryturę. Emerytura dla Pana Jana była okresem, kiedy zajął się pisaniem wierszy o tematyce patriotycznej

i religijnej. Wydał kilka tomików poezji, w których opisał tę dawną i współczesną historię Naszej Małej Ojczyzny. Oprócz pisania drugą pasją Pana Jana była działalność społeczna. Był on inicjatorem i organizatorem wielu uroczystości o charakterze religijno-państwowym.

Ławeczka Jana Jagodzińskiego została postawiona w Parku Miejskim, niedaleko Figury Matki Bożej, której historii był propagatorem. Na ławeczce została zamontowana otwarta granitowa księga, gdzie na lewej stronie umieszczono jedną zwrotkę wiersza autorstwa Pana Jagodzińskiego. Na prawej stronie natomiast widoczne jest zdjęcie z odpowiednim podpisem. W trakcie uroczystości uczennica z Liceum Sztuk Plastycznych – Zespołu Szkół Miejskich, Zosia Kornacka odczytała wiersz Pana Jana, pt. „Mój Golub-Dobrzyń”.  Przecięcia wstęgi i odsłonięcia ławeczki, dokonali Burmistrz Miasta – Mariusz Piątkowski oraz emerytowani nauczyciele: Pan Edward Bartkowski i  Pani Aleksandra Żuchowska. W uroczystym odsłonięciu oprócz Burmistrza Miasta - Mariusza Piątkowskiego, Wiceburmistrz Miasta Róży Kopaczewskiej, członków stowarzyszenia, przyjaciół Pana Jana, udział wzięli przedstawiciele rodziny Pana Jagodzińskiego. Córkę Pana Jana, która mieszka w Kanadzie reprezentowała Aleksandra Szynkiewicz. Niestety z powodów rodzinnych udziału w odsłonięciu ławeczki nie mogła wziąć Pani Jadwiga Martczak, córka pana Jana, mieszkająca w Zielonej Górze; reprezentowała ją jej przyjaciółka. Ona zaś sama, złożyła serdeczne podziękowania telefoniczne na ręce pani Ewy Kaźmierkiewicz prezes Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”, za uczczenie pamięci ojca. Ufundowanie ławeczki zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełninie tablic i postawienie ławeczki”, a współfinansowane przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń. 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny