Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przywrócić Pamięć

Czcionka:

W styczniu 2019 roku powstało Stowarzyszenie ,,Przywrócić pamięć', które wywodzi się ze Społecznego Komitetu ,,Przywrócić pamięć''. Członkowie powstałego stowarzyszenia jako główne cele prowadzenia działalności społecznej obrali sobie następujące zadania:

-trwałe upamiętnienie miejsc, wydarzeń, osób związanych z bogatą historią miasta i powiatu

-edukacja młodego pokolenia przez czynny udział w uroczystościach organizowanych przez nasze stowarzyszenie

-dokumentowanie tradycji i historii miasta i powiatu w formie publikacji

 

AKTUALNOŚCI:

Ławeczka Jana (1928-2017)

Utworzono dnia 29.06.2021

W dniu imienin Jana, tj. 24.04 2021 r., z inicjatywy Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć” została odsłonięta ławeczka upamiętniająca Zasłużonego Mieszkańca Miasta, nauczyciela, poetę i społecznika - Pana Jana Jagodzińskiego. Pan Jan urodził się w 1928 roku w Dobrzyniu n/Drwęcą.

 W okresie okupacji hitlerowskiej, jako kilkunastoletni chłopiec został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po ukończeniu odpowiednich szkół rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sokołowie. W późniejszych latach pracował w Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie w latach osiemdziesiątych przeszedł na zasłużona emeryturę. Emerytura dla Pana Jana była okresem, kiedy zajął się pisaniem wierszy o tematyce patriotycznej

i religijnej. Wydał kilka tomików poezji, w których opisał tę dawną i współczesną historię Naszej Małej Ojczyzny. Oprócz pisania drugą pasją Pana Jana była działalność społeczna. Był on inicjatorem i organizatorem wielu uroczystości o charakterze religijno-państwowym.

Ławeczka Jana Jagodzińskiego została postawiona w Parku Miejskim, niedaleko Figury Matki Bożej, której historii był propagatorem. Na ławeczce została zamontowana otwarta granitowa księga, gdzie na lewej stronie umieszczono jedną zwrotkę wiersza autorstwa Pana Jagodzińskiego. Na prawej stronie natomiast widoczne jest zdjęcie z odpowiednim podpisem. W trakcie uroczystości uczennica z Liceum Sztuk Plastycznych – Zespołu Szkół Miejskich, Zosia Kornacka odczytała wiersz Pana Jana, pt. „Mój Golub-Dobrzyń”.  Przecięcia wstęgi i odsłonięcia ławeczki, dokonali Burmistrz Miasta – Mariusz Piątkowski oraz emerytowani nauczyciele: Pan Edward Bartkowski i  Pani Aleksandra Żuchowska. W uroczystym odsłonięciu oprócz Burmistrza Miasta - Mariusza Piątkowskiego, Wiceburmistrz Miasta Róży Kopaczewskiej, członków stowarzyszenia, przyjaciół Pana Jana, udział wzięli przedstawiciele rodziny Pana Jagodzińskiego. Córkę Pana Jana, która mieszka w Kanadzie reprezentowała Aleksandra Szynkiewicz. Niestety z powodów rodzinnych udziału w odsłonięciu ławeczki nie mogła wziąć Pani Jadwiga Martczak, córka pana Jana, mieszkająca w Zielonej Górze; reprezentowała ją jej przyjaciółka. Ona zaś sama, złożyła serdeczne podziękowania telefoniczne na ręce pani Ewy Kaźmierkiewicz prezes Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”, za uczczenie pamięci ojca. Ufundowanie ławeczki zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełninie tablic i postawienie ławeczki”, a współfinansowane przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń. 

Nowe działanie Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”

Utworzono dnia 05.05.2021

Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć” działające przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej po raz kolejny podjęło się nowych wyzwań i związanych z tym prac renowacyjnych. We własnym zakresie  odnowiliśmy tablicę ogłoszeń, która znajduje się na murze kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Prace renowacyjne starej tablicy wykonał członek naszego stowarzyszenia pan Jacek Kaźmierkiewicz. W piątkowe popołudnie tj. 30.04.2021 r. odnowiona tablica ponownie została umieszczona na murze kościoła i przez kolejne dziesięciolecia ma służyć parafii golubskiej.

Pamięci poety!

Utworzono dnia 12.03.2021

10 marca br. minęła 4 rocznica śmierci Jana Jagodzińskiego – nauczyciela, poety, społecznika, Dobrzynianina, miłośnika historii obu miasta. Pan Jan ukochał miejsce, w którym się urodził mieszkał i żył. W swoich wierszach opisywał  ludzi, miejsca i wydarzenia, które tworzą obraz minionej epoki i przywołują miniony czas.. Pamiętając o tej rocznicy odwiedziliśmy grób pana Jana, zapalając symboliczny znicz z napisem „Pamiętamy". 

 
czytaj dalej na temat: Pamięci poety!

Zrealizowano trzy projekty Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”

Utworzono dnia 19.02.2021

​W 2020 roku w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta – część druga”,  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dofinansował w kwocie 4000,00 zł. wydanie publikacji . Kolejny projekt, który był realizowany przez stowarzyszenie związany był 75. rocznicą deportacji mieszkańców miasta i okolic do ZSRR. Na realizację tego zadania publicznego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń  otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2300,00 zł.. Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja konferencji naukowej poświęconej represjom i deportacjom Polaków w latach 1939-1945” było połączone z obchodami Światowego Dnia Sybiraka. Ostatni projekt na, który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4350,00 dotyczył zadania pt. „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełnianie tablic oraz zakup stroju historycznego. W organizację i przebieg projektów włączyli się członkowie stowarzyszenia, wolontariusze oraz osoby z nami współpracujące. Wszystkim tym osobom, które pomogły naszemu stowarzyszeniu i wspólnie z nami zrealizowały projekty składamy podziękowanie. Upamiętnianie historii naszego miasta i wspólne trwanie w pamięci o ludziach i wydarzeniach jest celem działań Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”.

 

czytaj dalej na temat: Zrealizowano trzy projekty Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”

Nie zapominamy – Artur Reiskie

Utworzono dnia 30.10.2020

Ja co roku przed  Dniem Wszystkich Świętych udaliśmy się na cmentarz komunalny w Toruniu w celu uporządkowania grobu Artura i Erny Reiskie. W pracach porządkowych udział wzięli Ewa Kaźmierkiewicz (Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”) oraz Barbara Wasiluk (MiPBP). Nasze stowarzyszenie od kilku lat wspólnie z biblioteką pamiętają o zasłużonych mieszkańcach miasta, których życiorysy na stał wypisały się w historię Golubia-Dobrzynia.  Dotyczy to m.in. sylwetki przedwojennego burmistrza Golubia Artura Reiskie, którego grób w Toruniu odnalazł Marian Pniewski. Dzięki wykonanym pracom porządkowym grób małżeństwa Reiskie jest obecnie zadbany. Wszystkim osobom, które od kilku lat  pomagają i wspierają nasze działania dziękujemy za trwanie we wspólnej pamięci.

czytaj dalej na temat: Nie zapominamy – Artur Reiskie

Artur Reiske – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

Utworzono dnia 02.07.2020

 

 

W tym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej  (1920-2020), która była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkiej boje ostatecznie powstrzymało  i zmusiło do odwrotu Armię Czerwoną.

Artur Reiske 19 sierpnia 1920 roku jako ochotnik brał udział w Bitwie pod Brodnicą i był dowódcą III batalionu 359. pułku piechoty. Pamiętając o tej ważne dacie w historii najnowszej Polski ale także naszego regionu nie zapomnieliśmy o przedwojennym burmistrzu Golubia Arturze Reiske -  bohaterze i uczestniku wojny polsko-bolszewickiej. Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć” w 2016 roku było inicjatorem  ufundowania tablicy pamiątkowej, która została umieszczona w Urzędzie Miasta. Celem naszych działań jest upamiętnianie wybitnych osób mieszkańców miasta, których działalność zawodowa i społeczna na zawsze wpisała się w historię Naszej Małej Ojczyzny. Jednym z naszych już wcześniej podjętych działań jest dbanie o grób  Artura i Erny Reiske i tak w miniony weekend członkowie stowarzyszenia na cmentarzu komunalnym w Toruniu przeprowadzili prace porządkowe pomnika.

czytaj dalej na temat: Artur Reiske – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny