Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Koło Rodzin Sybiraków

Czcionka:

Koło Rodzin Sybiraków powstało w listopadzie 2017 roku. Większość członków nowo powstałego Koła wywodzi się ze Społecznego Komitetu "Przywrócić pamięć". Celem powstałego stowarzyszenia jest upamiętnienie deportacji mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic w 1945 r. do łagrów w ZSRR. Dużą uwagę w działalności Koła kierujemy w stronę edukacji młodego pokolenia uczącego się w szkołach różnego szczebla w naszym mieście. Obecnie Koło Rodzin Sybiraków liczy 15 osób, w tym 8 członków zwyczajnych i 7 osób wspierających. W ramach naszej działalności organizujemy w szkołach spotkania z osobami wywiezionymi do pracy w ZSRR. Dla uczczenia pamięci ofiar "Golgoty Wschodu" organizujemy w Dniu Sybiraka (17 wrzesień) Marsz Pamięci Sybiru

AKTUALNOŚCI:

83. rocznica II Masowych Wywózek Polaków na Sybir

Utworzono dnia 25.04.2023

21 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się  uroczyste obchody nt. 83. rocznicy Wywózek Polaków na Sybir oraz 78. rocznicy Kulminacji V Masowych Wywózek Polaków na Sybir w latach 1944-1945.

czytaj dalej na temat: 83. rocznica II Masowych Wywózek Polaków na Sybir

Pamięci chełmżyńskich Sybiraków

Utworzono dnia 02.03.2023

24 lutego 2023 roku przedstawiciele Koła Rodzin Sybiraków z Golubia – Dobrzynia wzięli udział w obchodach 78. rocznicy wywózki chełmżan na Sybir. W skład delegacji weszli: Ewa Kaźmierkiewicz – Prezes Koła oraz członkowie: Jacek Kaźmierkiewicz, Edward Bartkowski, Ryszard Kowalski, Marian Pniewski. Jak co roku wspólnie z mieszkańcami Chełmży uczciliśmy tych, którzy zostali wywiezieni na tą nieludzką ziemię, część z wywiezionych już nigdy nie wróciła do Ojczyzny. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 w katedrze p.w. Świętej Trójcy mszą świętą, podczas której zebrani nie tylko modlili się w intencji tych, którzy zostali wywiezieni, ale ze względu na sytuację na Ukrainie, słowa modlitwy były kierowane za walczących o swój kraj Ukraińców.

Po mszy świętej uczestnicy udali się pod tablicę upamiętniającą wywózkę chełmżan, tam złożone zostały kwiaty. Głos zabrali : Burmistrza Chełmży – Pan Jerzy Czerwiński oraz Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Pan Jan Myrcha.

Po części oficjalnej w chełmżyńskiej bibliotece spotkały się rodziny Sybiraków i zaproszeni goście. W bibliotece obejrzeliśmy 20 minutowy film pt. :Zraniona młodość – wspomnienia Sybiraka” z 2007 roku, w którym Leszek Masłowski opowiadał o tym, co przeżył w obozie Siewierna Griwa..Miłym akcentem spotkania były nasze wystąpienia. Pani Ewa Kaźmierkiewicz - Prezes Koła omówiła działalność KRS w minionym roku, a w szczególności uroczyste obchody Dnia Sybiraka, które miału miejsce 16 września, Marian Pniewski przeczytał wiersz swojego autorstwa - „Ja czekam tato”, natomiast Edward Bartkowski przeczytał opracowanie „Sybiracy Golubia”.  W ten sposób wspominaliśmy tych co odeszli, oddając im hołd i pielęgnując o nich pamięć.

 

 

czytaj dalej na temat: Pamięci chełmżyńskich Sybiraków

83. rocznica deportacji do ZSRR

Utworzono dnia 22.02.2023

17 stycznia 2023 roku członkowie Koła Rodzin Sybiraków wzięli udział w uroczystych obchodach 83. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir. Organizatorem tej doniosłej uroczystości był Związek Sybiraków Oddział i Koło Toruń. W uroczystych obchodach Koło Rodzin Sybiraków reprezentowali: Prezes Koła – Ewa Kaźmierkiewicz oraz członkowie: Edward Bartkowski, Ryszard Kowalski, Jacek Kaźmierkiewicz, Barbara Wasiluk – dyrektor MiPBP.  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Chrystusa Króla, a po jej zakończeniu delegacje biorące udział w uroczystościach przy pomniku Zesłańców Sybiru złożyły kwiaty i zapaliły znicze.  W części oficjalnej po przywitaniu gości i  okolicznościowych przemówieniach nastąpił koncert orkiestry wojskowej.  W dalszej części spotkania młodzież  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru przygotowała dla zaproszonych gości przedstawienie nawiązujące do tematyki deportacji. Spotkanie zakończyło się przy tradycyjnej kawie oraz rozmowach o sprawach bieżących dotyczących działalności Związku Sybiraków.

 

czytaj dalej na temat: 83. rocznica deportacji do ZSRR

A myśmy szli i szli, dziesiątkowani....

Utworzono dnia 26.01.2023

W dniu 23.01.2023 roku, w 78 rocznicę aresztowań i deportacji mieszkańców miasta i okolic do łagrów w ZSRR, delegacja Koła Rodzin Sybiraków pod pomnikiem znajdującym się przy kościele p/w św. Katarzyny w Golubiu zapaliła znicz pamięci.

 

czytaj dalej na temat: A myśmy szli i szli, dziesiątkowani....

Obchody Dnia Sybiraka 2022

Utworzono dnia 13.10.2022

Tablica i Skwer Sybiraków

Utworzono dnia 28.09.2022

​            W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka, które zostały połączone z 77. rocznicą deportacji mieszkańców miasta i okolic do ZSRR, i pięcioletnią działalnością Koła Rodzin Sybiraków, została w kościele pw. Św. Katarzyny w Golubiu odprawiona uroczysta msza św. w intencji osób wywiezionych do obozów pracy. W dalszej części pod pomnikiem Sybiraków znajdującym się przy kościele, delegacje złożyły symboliczną wiązankę kwiatów i zapaliły znicz pamięci. W drugiej części uroczystości nadano nazwę Skwer Sybiraków, i w tym miejscu została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca, te wydarzenia historyczne. Kulminacyjnym punktem Dnia Sybiraka było wręczenie zasłużonym osobom Odznaki Honorowego Sybiraka. Taką odznakę otrzymało 7 osób, w tym 5 osób, to dzieci osób deportowanych, odznakę otrzymał, także Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski i dyrektor Domu Kultury – Artur Niklewicz. Podczas tej uroczystości odbyła się promocja tomiku poezji pt. ”Chciałbym kiedyś…” syna Sybiraka Pana Mariana Pniewskiego. Uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka są imprezą cykliczną, odbywającą się w naszym mieście już od 7 lat, i ma ona charakter religijno-patriotyczny.

            Patronat honorowy nad obchodami Światowego Dnia Sybiraka objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski, Burmistrza Miasta – Mariusz Piątkowski. Udział w uroczystościach wzięli: Prezes Oddziały Związku Sybiraków w Toruniu – Jan Myrcha wraz z członkami zarządu, reprezentanci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, władze samorządowe miasta, powiatu i gminy, prezesi firm, dyrektorzy szkół i instytucji z terenu miasta, członkowie Koła Rodzin Sybiraków, rodziny osób deportowanych, radni powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

            Cała uroczystość została nagrana przez Telewizję Golub-Dobrzyń i można relację, z tej uroczystości zobaczyć w lokalnej telewizji kablowej Vectra.

Organizacja Światowego Dnia Sybiraka została przygotowana w ramach realizacji zadania publicznego  pt.: „Pięć lat działalności Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu”, a otrzymane dofinansowanie z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń to kwota 5 000 zł.

 

czytaj dalej na temat: Tablica i Skwer Sybiraków

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 9 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny